Karolina Łabędzka

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

maj 2019

Już za chwile, bo do końca czerwca większość spółek musi zatwierdzić sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. 2018 r. Termin na złożenie sprawozdania finansowego w KRS upływa 15.07.2019 r. Niektóre spółki już zdążyły złożyć sprawozdanie w KRS. Są też i takie spółki, które od wielu lat nie składały sprawozdań finansowych. Jeżeli Twoja spółka ma […]

W moim pierwszym wpisie na blogu opisałam CI o tym, że członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem karnym. Kiedy tworzyłam tamten wpis przepisy przewidywały, że osoba karana nie może zostać powołana na funkcję: członka zarządu, członka rady nadzorczej oraz likwidatora. Wśród wymienionych osób brakowało prokurenta, co było wielokrotnie wykorzystywane. Ustawodawca dostrzegł jednak tę […]

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu W poprzednim wpisie opisałam jaka jest odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Odpowiedzialność ta nie jest jednak nieograniczona w czasie. Jak każde zobowiązanie, roszczenie przeciwko członowi zarządu ulega przedawnieniu. W tym artykule chciałabym Ci odpowiedzieć na pytanie kiedy następuje przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu. Kiedy następuje przedawnienie? Przepisy nie określają wprost […]