Karolina Łabędzka

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Brak zarządu w spółce z o.o.

Karolina Łabędzka09 września 2018Komentarze (0)

brak zarządu w spółce

W związku z poprzednim wpisem (dotyczącym skutków skazania członka zarządu) nasunął mi się na myśl kolejny problem, który może pojawić się w spółce, w związku z wykreśleniem członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego. Może to prowadzić do sytuacji, w której spółka zostanie pozbawiona zarządu lub gdy brak tego członka zarządu uniemożliwia jej działanie. Brak zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może rodzić problemy na tle znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie w marcu tego roku.

Na wstępnie należy odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w spółce pełni zarząd? Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  – ogólnie rzecz ujmując – odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398).

  • Stan sprzed nowelizacji

Wyżej wymieniona nowelizacja jest skutkiem wielu nadużyć ze strony spółek, przeciwko którym toczyły się postępowania sądowe. Celem znacznego utrudnienia przebiegu postępowania sadowego,  członkowie zarządu pozwanej spółki rezygnowali ze sprawowania funkcji w organie zarządu. W takim przypadku sąd nie mógł dalej procedować. Postępowanie musiało zostać obligatoryjnie zawieszone, do czasu wyboru nowego składu w organie.

Taki stan mógł ciągnąć się latami, bez żadnej konsekwencji dla organów uprawnionych do powołania zarządu (w większości spółek jest nim zgromadzenie wspólników). Z jednej strony przepisy nie przewidywały żadnych norm nakazujących tym organom powołanie nowego składu w zarządzie spółki. Z drugiej strony, rodziło to po stronie wierzyciela (powoda) dodatkowe koszty i konieczność wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla spółki.

Dotychczasowa instytucja kuratora dla spółki nie była jednak wystarczająco skuteczna. Nawet w przypadku doprowadzenia przez kuratora do powołania nowych członków w zarządzie spółki, mogli oni z dnia na dzień zrezygnować ze swoich funkcji, a procedura musiała zaczynać się od początku.

  • Stan po nowelizacji

Wskutek wspomnianej wyżej nowelizacji, odpowiedzialność za brak zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została przerzucona na organ uprawniony do powołania członków zarządu. Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki (lub zasiadasz w innym organie uprawnionym do powołania zarządu), powinieneś wiedzieć, że od teraz to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zarządu w spółce.

Na podstawie nowych przepisów ustawodawca przyznał sadowi rejestrowemu uprawnienie do wszczęcia wobec Cebie postępowania przymuszającego, w przypadku, gdy stwierdzi brak zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub brak wystarczającej liczby osób w zarządzie, uniemożliwiający jej działanie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.

  • Grzywna

Wezwań opisanych w powyższym przepisie sad dokonuje pod rygorem skazania na grzywnę. Zatem, w przypadku nie wykonania w terminie zobowiązania sądu, jako wspólnik spółki narażasz się na grzywnę.

Zmartwię Cię faktem, że nie są to tylko martwe przepisy. W swojej praktyce spotkałam się już z takim przypadkiem zastosowania opisanej wyżej sankcji. Niestety, sąd posiada uprawnienie do powielania grzywien, aż do skutecznego zmuszenia organów do powołania nowego zarządu w spółce. W jednym postępowaniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 10 000 zł. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego ukarania grzywną, sąd będzie jednak mógł nałożyć grzywnę wyższą niż 10 000 zł. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. Grzywny egzekwowane są przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

Jak zatem możesz uniknąć zapłaty grzywny? Najprostszą drogą do uniknięcia zapłaty grzywny jest powołanie nowego zarządu spółki, który będzie umożliwiał jej działanie.

Pewnie zastanawiasz się, co zatem w przypadku, gdy sąd zdążył wymierzyć wobec Ciebie grzywnę? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, że w przypadku wykonania przez Ciebie zobowiązania nałożonego przez sąd, grzywna ulega umorzeniu. Złą wiadomością jest jednak to, że grzywny które zostały już do tego czasu wyegzekwowane, nie podlegają zwrotowi.

Wspomniana przeze mnie nowelizacja wprowadza również inne zmiany, o których opiszę w kolejnym wpisie.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszam do kontaktu. 

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista prawa handlowego i gospodarczego

 

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer200888/public_html/prezesokiemprawnika.pl/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: