Karolina Łabędzka

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prosta spółka akcyjna – już od 1 marca 2020 r.

Karolina Łabędzka08 września 2019Komentarze (0)

Prosta spółka akcyjna

Już od przyszłego roku, a dokładnie od 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające do obrotu gospodarczego nowy rodzaj spółki kapitałowej – będzie to prosta spółka akcyjna.

Znajdzie ona swoje miejsce wśród przepisów kodeksu spółek handlowych – od art. 300[1] do art. 300[134] ksh.

Mimo tego, że masz możliwość rejestracji spółki dopiero od przyszłego roku, już dziś warto poznać jej podstawowe założenia. Zapraszam Cię do zapoznania się z poniższymi informacjami 🙂

Nazwa spółki

Firma (nazwa) spółki – będziesz mógł ją wybrać dowolnie.
Dodatkowym oznaczeniem spółki będzie określenie „prosta spółka akcyjna„.
Możliwe będzie używanie w obrocie skróconego oznaczenia „P.S.A.

Umowa spółki – forma

Umowę spółki będziesz mógł zawrzeć w formie:
1. aktu notarialnego;
2. w formie elektronicznej – przy wykorzystaniu wzorca dostępnego w systemie s24.

Z chwilą podpisania umowy, powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji – do czasu zarejestrowania spółki w KRS.

W kolejnym artykule dowiesz się – jakie są obligatoryjne elementy umowy spółki akcyjnej.

Termin zgłoszenia do KRS

Termin zgłoszenia spółki do KRS wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki – pod rygorem rozwiązania umowy spółki z mocy prawa.

Ilość wspólników

Spółka akcyjna może zostać zawarta przez jedną lub więcej osób.

UWAGA! : spółka nie może zostać zawiązana tylko przez jedoosobową spółkę z o.o.

O tym jak jednak prowadzić prostą spółkę akcyjną przez jednoosobową sp. z o.o. i na jakich zasadach funkcjonuje jednoosobowa prosta spółka akcyjna, dowiesz się z kolejnego wpisu.

Wkład – kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Kapitał akcyjny wyrażony jest w polskiej walucie.

Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki. W związku z tym, do zmiany wysokości kapitału nie będzie konieczne dokonywanie zmiany umowy spółki.

Wkłady mogą być:
1. pieniężne (oznaczone w PLN),
2. niepieniężne (w tym świadczenie pracy lub usług),

Wkłady do spółki możesz wnieść w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do KRS. Potwierdzeniem tego będzie uchwała zarządu, stwierdzająca wniesienie w całości wkładu akcjonariusza.

Organy spółki

Organami prostej spółki akcyjnej są:
1. Zarząd lub rada dyrektorów (obligatoryjnie)
2. Rada nadzorcza (fakultatywnie)

Uchwały tych organów mogą być podejmowane pisemnie bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Walne zgromadzenie wspólników

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Uchwały będą mogły być podejmowane:
1. osobiście przez akcjonariuszy,
2. za pośrednictwem pełnomocnika,
3.w trymie elektronicznym (poczta e-mail i za pośrednictwem wideokonferencji).

Rejestr akcjonariusz

Akcje w PSA nie mają formy dokumentu.
Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który może być prowadzony przez:
1. notariuszy (prowadzących kancelarię na terenie RP),
2. firmę inwestycyjną (która na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w formie elektronicznej i będzie jawny dla spółki oraz akcjonariuszy.

To tylko część informacji dotyczących prostej spółki akcyjnej. Więcej na ten temat będziesz mógł znaleźć w kolejnych wpisach.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszam do kontaktu. 

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista prawa handlowego i gospodarczego

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku i na Instagramie.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer200888/public_html/prezesokiemprawnika.pl/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: