Karolina Łabędzka

adwokat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu

Karolina Łabędzka02 września 2018Komentarze (0)

 Wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu

Jakie znaczenie ma wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu?

Ostatnio zgłosił się do mnie po poradę Klient, który sprawował mandat prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Problem z jakim się do mnie zwrócił, to fakt skazania go na karę grzywny w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, Klient został wykreślony przez sąd rejestrowy z Krajowego Rejestru Sadowego.

Powyższy kazus skłonił mnie do napisania tego wpisu, w którym chciałabym Ci wyjaśnić, jaka jest zależność pomiędzy skazaniem osoby będącej członkiem zarządu w spółce z o.o., a dalszym pełnieniem tej roli w spółce. Nie każdy członek zarządu zdaje sobie sprawę z tego, że skazanie za pewną grupę przestępstw określonych w kodeksie spółek handlowych wyklucza go z możliwości dalszego pełnienia funkcji członka zarządu w spółce.

Jakich przestępstw dotyczy zakaz?

Na wstępie chciałaby Ci wyjaśnić, że nie każdy przypadek skazania za przestępstwo wyklucza Cię od możliwości sprawowania funkcji członka zarządu w sp. z o.o. Tylko wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu za przestępstwo, które zostało określone w art. 18 § 2 ksh uniemożliwia dalsze pełnienie tej funkcji. Przepis ten ma na celu wyeliminować z zarządu spółki osoby, które nie dają rękojmi należytego sprawowania tej funkcji.

Zgodnie z powołanym przepisem, członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem m.in. przestępstwa przeciwko:

  • ochronie informacji,
  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowym
  • określone w w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ksh

Kogo dotyczy zakaz?

Powyższy zakaz pełnienia funkcji członka zarządu przez osobę skazaną dotyczy zarówno osób, które dopiero zamierzały przyjąć mandat członka zarządu, jak również osób które sprawują już tę funkcję.

W tym drugim przypadku musisz się spodziewać, że w sytuacji prawomocnego skazania Cię za przestępstwo określone w art. 18 § 2 ksh, sąd rejestrowy z urzędu wykreśli Cię z KRS.

Przeczytaj również – prokurent z wyrokiem – jak ominąć zakaz?

Czas obowiązywania zakazu.

Czy zatem ten zakaz jest nieograniczony w czasie i nigdy już nie będziesz mógł objąć funkcji w zarządzie spółki? Pocieszę Cię – na szczęście powyższy zakaz jest ograniczony w czasie.

Zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego – chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Jak uniknąć zakazu?

Zastanawiasz się pewnie, czy nie da się nic więcej zrobić i musisz czekać aż upłynie okres wskazany powyżej? Wyrok skazujący przeciwko członkowi zarządu nie powoduje bezwzględnego zakazu sprawowania tej funkcji. Oczywiście, art. 18 § 4 ksh przewiduje również możliwość złożenia wniosku do sądu o:

  • zwolnienie Cię z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub
  • skrócenie czasu obowiązywania zakazu.

Pamiętaj jednak, że uprawnienie to przysługuje Ci jedynie w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. Skrócenie tego okresu nie dotyczy jedna osób, które popełniły przestępstwo umyślnie.

W kolejnym wpisie opiszę jakie są skutki braku zarządu w spółce z o.o.

Zapraszam Cię do zapoznania się z kolejnymi wpisami na blogu.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszam do kontaktu. 

Adwokat Karolina Łabędzka
specjalista prawa handlowego i gospodarczego

Zapraszam do śledzenia mojej strony na Facebooku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer200888/public_html/prezesokiemprawnika.pl/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Następny wpis: